Ekosatsning på Tunisien.

Detta skrev jag till tidningen ETC när jag kom hem från min resa i Tunisien och det kommer också att komma med i Menatidningen.se. 

Den arabiska våren och terrorattacker har slagit hårt mot Tunisiens turism. Det har tvingat branschen att tänka om – något som har gynnat både miljön och lokalbefolkningen.

21082992_1957470187875748_3124609307046985032_o.jpgArabiska våren och ett par stora terrorattentat har gjort Tunisiens ekonomi hårt ansträngd under 2010-talet. Tidigare levde landet till stor del på turism – omkring 13 procent av befolkningen jobbade inom branschen, som stod för ungefär en tredjedel av landets totala BNP.

Det här har dock förändrats drastiskt de senaste åren och turisterna har minskat markant i antal. Men med hjälp av olika projekt inom ekoturism börjar nu en viss sorts besökare återkomma till landet.

En ny väg att locka turister var att utveckla ekoturism och samtidigt utöka den ekologiska odlingen av grödor i landet. Människor vill i dag resa och äta schyst och en satsning på att bönder ska våga investera i ekologisk produktion och ta emot turister på naturens villkor ligger i tiden.

Det är den tunisiska regeringens miljöutskott som har fått i uppdrag att utveckla och ta fram hållbara mål för ekologisk odling och ekoturistprojektet har fallit väl ut trots att det fortfarande är i sin linda.

– Tunisien är i dag bland de främsta exportländerna i världen när det kommer till oliver 21016022_1957470184542415_17512371552142308_ooch olivolja, samma sak gäller dadlar och citrusfrukter. Faktum är att Tunisien i princip är helt självförsörjande när det kommer till alla grödor utan bananer. Att börja med program inom just ekologisk odling och turism ger både jobb och större inkomster till bönderna, säger Mohamed Meddeb som var vår följeslagare på resan och till vardags jobbar på Stockholms tunisiska turistkontor.

Regeringens miljöutskott har arbetat fram en strategi för hur landet ska marknadsföra ekoturismen och ta tillvara de resurser Tunisien har. Det har resulterat i flera program som går ut på att hjälpa lokalbefolkningen att satsa på ekoturism, bland annat genom att ge finansiell hjälp både till bönder som ställer om sin odling till ekologisk produktion och till privata företag som satsar på aktiviteter för att gynna just de lokala invånarna.

Ett flertal nya företag har startats upp tack vare hjälpprogrammen och Tunisien hoppas också på att bli ett av de världsledande exportländerna när det gäller ekologisk olivolja.

– Tunisien har en stor fördel i den varierade naturen, säger Mohammed Meddeb.

– Klimatet gör att det går att odla det mesta. Landet är relativt litet och har inte särskilt många invånare, men det som man däremot har är helt olika odlingszoner. Olivodlingarna är störst och de finns i hela landet. Söderns torra Saharaklimat gör det utmärkt att odla dadlar, citrusfrukter och vinodlingar är vanliga i mellersta delen av landet medan spannmålsprodukter odlas i de norra delarna som har ett frodigt klimat. Ekologisk odling är gynnsamt inte bara för ekoturister som vill äta närproducerat och miljövänligt utan också för Tunisiens ekonomi som sådan.

Tack vare Tunisiens varierade natur kan turister, utan att behöva ta sig runt flera timmar med hjälp av miljöovänliga transporter, vara på vandring i Saharaöknen på morgonen, klättra i berg mitt på dagen och gå på vinprovning i de norra delarna på kvällen.

Förutom att locka tillbaka turismen till Tunisien är meningen med ekoturismprojekten att sammanföra och framför allt utveckla de två största näringarna inom landet: jordbruk och turism. Innan den arabiska våren hade landet stora problem med miljön, just på grund av turism.

De kraftigt dalande besökssiffrorna efter arabiska våren och 2015 års terroristdåd – dels en självmordsbombning i Tunis och sedan strandskjutningen samma år – har fått Tunisien att ladda om batterierna och börja ta fram strategier för att skona miljö och natur, vilket nu börjar märkas.

I dag kommer inte bara turister som vill ligga på stranden, utan även människor som vill hitta på aktiviteter, leva sunt och resa medvetet. I närheten av turistanläggningarna har säkerheten förbättrats i form av turistpoliser och det bedrivs stora kampanjer i städerna för renhållning och sopsortering – ett led i landets projekt mot en bättre miljö. Flera lokala invånare jobbar i dag inom både turism och produktion av olika slag. Många arbetar till exempel som naturguider eller hyr ut sina boenden.

21056294_1957470181209082_6079617655298165962_o

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s